Information från styrelsen

Här listar vi kort information om vad som beslutats på styrelsemöten samt kring jobb som utförs i föreningen.


Det är flera som kontaktat oss angående att skruvar inte är åtdragna i trösklarna in till garagen. Detta är något som Garageportexperten ska göra under deras årliga service av garagen och vi kommer att kontakta dem ang. detta.

Kuddby Trädfällning utför just nu en del arbeten med träden i våra parker.

Styrelsen vill påminna om att det INTE är tillåtet att ladda sin elbil i garagen. Detta medför en stor brandrisk!


  • De som har visat intresse för motor till sin garagedörr har nu fått en lapp i sin brevlåda, ang. beställning, att fylla i och lämna in senast 30/6. Har du missat att göra en intresseanmälan men vill göra en beställning är det ännu inte försent, hör av dig senast 29/6 så löser vi det! Priset blev till slut 5.300 kr (förutsatt att det inkommer minst 10 beställningar).

  • Angående problemen med bokningar av tvättstugor på Reenstiernagatan 40-50 så är nu ärendet hos Telenor avslutat. Det innebär att det nu ska fungera som vanligt med alla bokningar.

  • Vi har skapat ett ärende hos kommunen ang. problemet med oväsen från fåglar i det stora trädet bakom Reenstiernagatan 62-66.
    Första svaret från kommunen är att de inte tänker göra någon åtgärd, vi försöker dock ta det vidare.

  • Arbetet med utökningen av solcellsanläggningen har påbörjats och just nu tvättas / målas taken på de huskroppar där de nya solcellerna ska upp.

  • Lappar kommer att sättas upp i trapphusen för att samla in fler intresseanmälningar kring motoriserade garageportar.

  • Häcken som finns vid parkeringen på De Geersgatan kommer att tas bort och ersättas av lägre buskar då de (framförallt ergonomiskt) är svåra att underhålla.

  • Bill Zackrisson har valt att avgå från styrelsen och Jonas Malm kommer att ta sekreterarposten fram till nästa årsstämma.

  • Problemet som har varit med elstolparna på parkeringarna ska nu vara lösta.