Visning av nya gemensamhetslokalen

Vi kommer att vid tre olika tillfällen att visa upp den nya gemensamhetslokalen ”Hörnan” som finns att låna / hyra för våra medlemmar. Tillfällena är uppdelade per gård för att försöka sprida ut antalet besökare.

Boende på Reenstiernagatan 16 – 66
Onsdagen den 4 mars mellan kl 11 och 12 samt mellan kl 17 och 18.

Boende på Reenstiernagatan 4 – 36
Torsdagen den 5 mars mellan kl 11 och 12 samt mellan kl 17 och 18.

Boende på De Geersgatan 93 – 109
Måndagen den 9 mars mellan kl. 14 och 16

Lokalen finns i höghuset bredvid De Geersgatan 93 (på gaveln).

Portkodernas öppettider

Med anledning av att en del förfrågningar har inkommit angående att utöka under vilka tider entréernas portkod fungerar har styrelsen beslutat att, åtminstone tillsvidare, behålla de tider som gäller idag, dvs, kl. 08.00 – 20.00.

Förfrågningarna har främst gällt att tidigarelägga öppningen för att underlätta för hantverkare samt senarelägga stängningen för att underlätta för leveransfirmor.

Bedömningen har gjorts att man som boende själv bör kunna öppna åt hantverkare även innan kl. 08 och att leveranser efter kl. 20.00 där budfirman inte ringer innan (eller om de inte kommer in) är så pass få.

I beslutet har man gjort avvägningen av att underlätta för medlemmarna, enligt ovan, kontra de problem som föreningen tidigare har haft i trappuppgångarna med skadegörelse, klotter, inbrott och oönskade övernattningsgäster.

Sammanfattningsvis behåller vi alltså nuvarande tider då medlemmarnas trygghet väger tyngre i den här frågan.
Synpunkter kring detta kan självklart lämnas in till styrelsen för ytterligare avvägningar.

Blåljuspersonal och låsta portar

Blåljuspersonal och låsta portar

Det har inkommit många funderingar kring hur olika typer av blåljusorganisationer kommer in i våra portar om uppringaren inte har möjlighet att öppna.
Vi kontaktade räddningstjänst som svarar att man inte har någon form av nyckelhantering idag utan att man i första hand tar hjälp av SOS som försöker kontakta andra boende i samma trappuppgång. Om man inte lyckas få tag på någon eller om läget är akut så krossar man glaset till fönsterrutan på porten eller bryter upp dörren.

Räddningstjänst meddelar även att ett system för digital nyckelhantering är på ingång men ännu inte på plats. Detta system innebär att porten automatiskt konfigureras för att kunna öppnas av blåljuspersonal efter att ett larm inkommit tills det att de lämnar platsen.
Mer information om denna lösning finns här: Smart Passage

Gemensamhetslokal

Gemensamhetslokal

Vi har nu iordningställt en gemensamhetslokal som finns tillgänglig för våra medlemmar att låna/hyra. Lokalen är belägen bredvid De Geersgatan 97 och är anpassad för upp till ca 25 personer.

Lokalen saknar vatten samt avlopp och har därför inte utrustats med porslin, bestick, glas och dylikt. Det finns dock en toalett bredvid lokalen där man kan hämta vatten. Lokalen är ca 30 kvm stor och är utrustad med kyl, mikrovågsugn och kaffebryggare.

Lokalen kan bokas kostnadsfritt fram till kl. 14 måndag till fredag. Vid bokning från kl. 14 har man tillgång till lokalen fram till kl. 19 för en kostnad av 300 kr.

För att boka lokalen, hör av er till Anne eller Solveig.

Asfaltering i tvättstugorna

Asfaltering i tvättstugorna

Nej, så klart inte, men däremot läggs just nu ny asfalt mellan garagen och den försenade renoveringen av tvättstugorna är snart på gång! Anslag kommer att finnas i de trapphus som berörs av renoveringen med mer information från entreprenören när arbetet startar.

Renovering av tvättstugor

Renovering av tvättstugor

Under slutet av maj månad startar vi en renovering av 6 stycken av våra tvättstugor. Tvättstugorna det gäller är de som finns på
Reenstiernagatan 18, 42, 66 och 90 samt DeGeersgatan 97 och 107. Mer information om hur länge de kommer att vara indisponibla kommer att komma.