Garagepromenad

Tisdagen den 10 mars kommer styrelsen att gå en garagepromenad. Man kommer då att gå in i samtliga garage för att få en uppfattning om ev. underhållsbehov i framtiden.